Hei og velkommen


Turid ble født i Mosjøen i 1941. Senere flyttet familien til Dokka og endte til slutt opp i Ski etter et kort opphold i Oslo. Hun var pliktoppfyllende og skoleflink, og tidligere skolevenninner har fortalt at hennes historier stadig ble lest høyt i klasserommet.

Kun 13 år gammel skrev Turid en rørende fortelling om regnfrakken og selbuvotten som begynte å snakke med hverandre i glemmekassen på skolen.

Historien, som opprinnelig var en tentamensoppgave, synliggjør Turids gode skrivekunst og modne syn på livet i svært ung alder. Hun har en voksen forståelse av holdninger og verdier, som må ha hjulpet henne i det krevende livet hun etter hvert fikk, med en tidvis uhåndterlig sykdom.

Boken ble til fordi døtrene May og Mona fant morens tentamens-oppgave under opprydding av leiligheten hennes. For May og Mona var det akkurat som om regnfrakken og selbuvotten kom til live og gjerne ville dele mer av sine tanker og opplevelser. De forfattet derfor del 2 av boken, og har gjengitt del 1 slik moren opprinnelig skrev den.

Høsten 2016 fikk Turid boken fra sine døtre som en overraskelse på sin 75-årsdag.